Het effect van Kanters Acid Ca/P op de melkproductie van zeug

 In Algemeen, Tips

Het effect van Kanters Acid Ca/P op de melkproductie van zeugen

Nieuwe veldproefresultaten met de Kanters Acid Ca/P laten een verhoogde melkgift bij zeugen zien in de eerste week na werpen. In samenwerking met ‘De Heus Diervoeders’ is een melkscan uitgevoerd om de melkproductie van de zeug in kaart te brengen.

Kanters Acid Ca/P is een product gebaseerd op een combinatie van calcium, fosfor, choline, magnesium  en natrium. Deze formulering van mineralen is toepasbaar voor drinkwater bij zeugen en kan toegediend worden drie dagen voor het werpen en drie dagen na het werpen. Kort voor het werpen stijgt de wateropname van zeugen, waar de voeropname daalt. Door het verstrekken van calcium en fosfor door het drinkwater kan de zeug extra calcium en fosfor opnemen en opslaan in de botten als reserve zowel tijdens het werpen als tijdens de melkgift. Magnesium is tevens betrokken bij het calcium metabolisme en zorgt voor een verhoogde opname van calcium en fosfor. Voldoende calcium is essentieel voor een goed geboorteproces en voldoende melkgift. Dit komt omdat calcium betrokken is bij het samentrekken van de baarmoederspieren en de spieren in de uier benodigd voor melkproductie.

Proefopzet
Het testbedrijf, gelegen in het zuiden van Nederland, maakt gebruik van een 4-weeks huisvestingssysteem met 100 zeugen per werpgroep, in totaal 5 werpgroepen, gehuisvest in een groepshuisvesting met lange trog. De helft van 1 werkgroep heeft 3 dagen voor werpen en 3 dagen na werpen Kanters Acid Ca/P toegediend gekregen via het drinkwater. De andere helft (50 zeugen) heeft geen product via het drinkwater gekregen. Vervolgens werden alle biggen gewogen op toomniveau op een leeftijd van circa 2 à 3 dagen, en nogmaals exact 7 dagen later. Het toomgewicht werd gecorrigeerd voor pariteit en geboortedatum om het geboortegewicht te bepalen.

Resultaten
Gedurende de eerste levensweek had de testgroep een groei in biggewicht van 97%, vergeleken met 86% in de controle groep. De gecorrigeerde toomgroei in de eerste levensweek van de testgroep was 17,29 kg en 15,05 kg voor de controlegroep (zie Figuur 1). De tomen in de testgroep hadden een betere uniformiteit vergeleken met de controlegroep en hadden tevens een hogere groei in toomgewicht van 14,9%.

Figuur 1: Het gecorrigeerd toomgewicht op dag 0 en dag 7 voor de proefgroep en controlegroep van het proef bedrijf, en het gemiddeld gecorrigeerd toomgewicht van de referentiegroep en de 25% bedrijven met het beste toomgewicht van de referentiegroep.

De resultaten van de testgroep en controlegroep werden vergeleken met de resultaten van een groep van gemiddeld presterende Nederlandse bedrijven en de daarvan 25% beste bedrijven in toomgroei (Figuur 2). In figuur 2 is te zien dat de controlegroep een lager gecorrigeerde groei heeft ten opzichte van het gemiddelde referentiegroep, terwijl de testgroep zelfs een hogere toomgroei heeft ten opzichte van de 25% bedrijven beste toomgroei.

Figuur 2: Gecorrigeerde toomgroei in de periode van 0-7 dagen leeftijd, voor zowel de controlegroep als testgroep van het proefbedrijf en het gemiddeld gecorrigeerd toomgroei van de referentiegroep en de 25% bedrijven met beste toomgroei van de referentiegroep.

Conclusie

De melkgift van de zeug is uitgedrukt in de toename van groei van de biggen. Deze groei is hoger in de testgroep. Kanters Acid Ca/P levert een positieve bijdrage aan de melkgift van de zeug, resulterend in een verhoogde lichaamsgroei van biggen. Dit effect kan toegeschreven worden aan de toevoeging van onder andere calcium, fosfor, magnesium en organische zuren. De mineralen ondersteunen het calcium metabolisme, welke betrokken is bij het proces van werpen, melkgift en botmetabolisme.

Meer informatie
Wilt u graag meer weten over Kanters Acid Ca/P? Ga naar de productpagina van Kanters Acid Ca/P of neem contact met ons op door te bellen naar 0499-425 600. U kunt ons ook bereiken door een e-mail te sturen naar info@kanters.nl.

Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //