Een gezond bedrijfsresultaat door een innovatieve aanpak!

 In Nieuws

Meer rendement en vrolijke werknemers? Dat kan! Healthy Pig, een innovatieve aanpak waarmee meer gemak en werkplezier, een betere diergezondheid en een rendementsverhoging kan worden behaald.

Het doel van Healthy Pig is om aan te tonen dat inzet van producten via het drinkwater een grote bijdrage kan leveren aan arbeidsgemak, werkplezier, dierenwelzijn en rendement. Los van het financiële rendement zijn gezondere varkens niet alleen maatschappelijk wenselijk, minder uitval levert ook direct meer arbeidsvreugde op. Met een juiste balans tussen kosten en opbrengsten kan men op een financieel verantwoorde manier gezonde varkens houden. Maar waarom is dat juist nu van belang?

De wereld om ons heen en onze sector zijn sterk aan het veranderen. De publieke opinie t.a.v. gezondheid, dier en milieu heeft geleid tot aangescherpte wet- en regelgeving, waaronder antibioticareductie. Tegelijkertijd neemt de wereldbevolking, welvaart en schaarste van grondstoffen toe. Hierdoor wordt efficiënt omgaan met grondstoffen steeds belangrijker. Ook zien we dat het steeds lastiger wordt om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden, waardoor automatisering verder wordt doorgevoerd en gebruiksgemak van producten zeer belangrijk is geworden.

De publieke opinie en de positie van de veehouderij in Nederland kunnen we als sector alleen samen verbeteren. Daarom is het o.a. van belang om te analyseren hoe we, door een zo weinig en efficiënt mogelijke inzet van grondstoffen, toch een goed rendement kunnen behalen en antibioticavrij kunnen werken. Hierbij is een goede diergezondheid en een zo min mogelijke belasting voor het milieu, doordat de voedingsstoffen optimaal benut worden, belangrijk.

Healthy Animals, Healthy Farm
Kanters staat voor “Healthy Animals, Healthy Farm”. Door het toevoegen van vloeibare voedingssupplementen wordt de diergezondheid ondersteund en het antibioticaverbruik verminderd, wat leidt tot een beter dierenwelzijn. Gezonde dieren presteren beter, wat zal resulteren in een hoger bedrijfsresultaat voor de veehouder. Het realiseren van aantoonbare resultaten kan alleen door in de praktijk continu op zoek te zijn naar verbeteringen en te onderzoeken wat werkt en wat niet werkt. Dit is een voortdurend proces.

Jarenlange kennis en ervaring leidt tot unieke propositie
Binnen Kanters Special Products BV is inmiddels ruim 30 jaar kennis opgedaan omtrent dierenwelzijn en gezondheid in het varkensbedrijf. Dit vanuit de uitdagingen die spelen bij varkenshouders om dieren op een gezonde manier te laten groeien, terwijl tegelijk gewerkt wordt aan een gezond bedrijfsrendement.

Deze opgedane ervaring heeft geresulteerd in een unieke propositie. Eentje waarin gebruiksgemak en werkplezier centraal staan, dierenwelzijn en gezondheid optimaal worden ondersteund terwijl de gedane investering wordt terugverdiend.

Dit wordt gerealiseerd door de juiste toepassing van een uitgebalanceerd productportfolio, waarbij kosten en baten tegen elkaar worden afgezet en waarin investering en gebruiksgemak centraal staan. Met andere woorden, door het minimaal toepassen van producten, kunnen we een zo hoog mogelijk effect bereiken bij de dieren, waardoor welzijn en gezondheid substantieel verbeteren. Door middel van een servicestructuur en begeleiding op maat worden alle aangesloten ondernemers ontzorgd in het geven van een ideale ondersteuning aan hun dieren.

Hoe ziet dat er dan uit? In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe dat proces zou kunnen verlopen. In acht nemende dat elke ondernemer een andere behoefte heeft en dat dit proces altijd maatwerk betreft.

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag weten of dit programma ook bij uw onderneming past? Wij helpen u graag verder! Klik hier

Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //