Broeiremming met zuren; koud, fris en smakelijk voer

 In Tips

Binnen de Nederlandse veehouderij is het belangrijk dat de kwaliteit van het ruwvoer goed is en ook goed blijft. Hierom heeft Kanters Nutripreserve® ontwikkeld: een vloeibare broeiremmer op basis van gebufferde organische zuren, speciaal ontwikkeld om ongewenste micro-organismen aan te pakken en de melkgift bij uw rundvee te bevorderen. Maar wat doet u precies als u Nutripreserve® toevoegt aan uw rantsoen en welke gevolgen kunnen zuren hebben voor uw voer en uw veestapel?


Figuur 1. Schematische weergave van indirecte en directe werking van de zuren in Nutripreserve in de koe

PH verlaging ruwvoer
Door toevoeging van zuren aan het rantsoen wordt een lagere pH gecreëerd (figuur 1). De hoge zuurtegraad zorgt voor een ongunstig milieu voor bacteriën, schimmels en gisten. Hierdoor kunnen de micro-organismen zich niet goed vermeerderen waardoor verdere conserveringsverliezen beperkt blijven en er een hogere voederwaarde overblijft in vergelijking tot het niet toevoegen van zuur.

Afdoden bacteriën
De Nutripreserve® lijn is gebaseerd op een mengsel van organische zuren. In tegenstelling tot anorganische zuren, worden organische zuren goed door de cel opgenomen. Deze zuren passeren de celwanden van bacteriën gemakkelijk waarna in de cel de DNA structuur wordt afgebroken. Hierdoor kan de bacteriecel zich niet meer vermenigvuldigen. Tijdens de afbraak van DNA komen ook protonen vrij die zorgen voor een pH verlaging in de bacteriecel. Als reactie hierop wil de bacterie deze protonen verwijderen. Hierbij verbruiken de bacteriën zoveel energie dat er geen energie over blijft voor de levensprocessen. Daardoor sterft de bacterie.

Effecten op de vertering
Het toevoegen van mierenzuur en propionzuur aan het ruwvoer heeft geen negatieve gevolgen voor de pens gezondheid mits er niet teveel gedoseerd wordt. Beide zuren (of afgeleide hiervan) worden immers ook door het dier zelf geproduceerd tijdens de koolhydraatstofwisseling.

  • Mierenzuur (Formiaat) wordt in de pens omgezet tot koolstofdioxide en waterstof of tot methaangas. Een bijkomend voordeel is dat mierenzuur een positief effect op de zuurtegraad van de pens heeft omdat tijdens de productie van methaan waterstofionen worden weggevangen.
  • Propionaat wordt na opname in het bloed in de lever gebruikt bij de glucose synthese. Glucose wordt weer omgezet tot lactose of wordt in de cellen verbrand tot koolstofdioxide en water. Bij dit laatste proces komt energie vrij.

Een kanttekening van propionzuur als broeiremmer is dat propionzuur een negatieve rol kan spelen bij de voeropname. Indien de concentratie Propionaat te hoog wordt (gemeten door receptoren op de penswand) komt de voeropname onder druk te staan wat ten koste gaat van de melkproductie. Kanters heeft daarom gekozen het aandeel propionzuur in de Nutripreserve® lijn te beperken.

Concluderend kunnen we stellen dat u met de Nutripreserve® lijn de smakelijkheid en voederwaarde van uw rantsoen verbetert. Hierdoor zal uw veestapel meer voer opnemen met alle positieve gevolgen die hierbij horen.

Meer informatie
Wilt u graag meer weten over Nutripreserve®? Ga naar de productpagina van  Nutripreserve® of neem contact met ons op door te bellen naar 0499-425 600. U kunt ons ook bereiken door een e-mail te sturen naar info@kanters.nl.

Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //