Effectiviteit van het Exolium® preventie protocol tegen mortellaro!

 In Tips

Effectiviteit van het Exolium® preventie protocol tegen mortellaro!

Gedurende de winter van 2019-2020 heeft de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) de werkzaamheid van het Exolium® preventie protocol (tabel 1) onderzocht op de prevalentie en genezingsgraad van mortellaro in vergelijking met een behandeling met formaline en/of zinksulfaat. Tijdens de proef is gekozen voor het protocol dat inzetbaar is bij een hoge infectiedruk gedurende een tijdsduur van 22 weken.

Lage infectiedruk (preventief)

(35% kreupel per lactatie)

Hoge infectiedruk (curatief)

(70% kreupel per lactatie)

Week 1 Spray een 20% Hoofclear oplossing op de voor en achterkant van de klauwen (2 opeenvolgende dagen) Spray een 50% Hoofclear oplossing op de voor en achterkant van de klauwen (2 opeenvolgende dagen)
Week 2 Voetbad met 3% Hoofmix, 2 opeenvolgende dagen. Voetbad met 5% Hoofmix, 2 opeenvolgende dagen
Week 3 Voetbad met 3% Hoofmix, 2 opeenvolgende dagen Spray een 50% Hoofclear oplossing op de voor en achterkant van de klauwen (2 opeenvolgende dagen)
Week 4 Voetbad met 3% Hoofmix, 2 opeenvolgende dagen. Voetbad met 5% Hoofmix, 2 opeenvolgende dagen.
Functioneel klauwbekappen Optie 1: Twee keer per jaar wordt het totale koppel bekapt door een professionele klauwbekapper.

Optie 2: Alle melkkoeien worden bekapt na droogzettten en 80 dagen na afkalven.

Alle laesies of infecties moeten worden behandeld met Exolium® Hoofgel.

Curatief klauwbekappen Alle mortellaro laesies met een classificatie van M2 M3 or M4-1  moeten worden behandeld met Hoofgel volgens de voorgeschreven procedure.

Tabel 1. Exolium® preventie protocol: Een combinatiebehandeling van sprayen met Exolium® Hoofclear, hoefbaden met Exolium® Hoofmix en een individuele behandeling met Exolium® Hoofgel.

Het onderzoek was gebaseerd op een cross-over interventietest waarbij elk bedrijf als zijn eigen controlegroep diende, waarbij de twee verschillende behandelmethodes op beide deelnemende bedrijven onderling vergeleken zijn.

  • Bedrijf 1 is gestart met het Exolium® preventie protocol gedurende een periode van 11 weken. Na deze periode heeft het bedrijf 11 weken een koppelbehandeling met 4% formaline in het voetbad toegepast.
  • Bedrijf 2 is gestart met een koppelbehandeling met 3% formaline en 4% zinksulfaat welke uitgevoerd werd met een voetbad gedurende 11 weken. Nadien heeft het bedrijf 11 weken het Exolium® preventie protocol toegepast.

Tijdens de proef zijn 3 koppelinspecties in een klauwbekapbox uitgevoerd door professionele klauwbekappers. Tijdens deze inspectie zijn de klauwen schoongemaakt met water, beoordeeld op de aanwezigheid van mortellaro-infecties en voorzien van Exolium® Hoofgel en een klauwbandage (indien nodig). De bandage is na 3 dagen verwijderd en de dieren zijn daarna opnieuw behandeld met Exolium® Hoofgel. Naast de inspecties in de klauwbekapbox zijn gedurende de proef tweewekelijkse melkstalinspecties uitgevoerd.

Resultaten Exolium® preventie protocol

  • Een individuele behandeling met Exolium® Hoofgel gecombineerd met een goede groepsbehandelingsstrategie heeft geresulteerd in een positieve impact op het aantal M-laesies. Tijdens de proef is 34% van de M-laesies genezen, verder vertoonden 39% van de M-laesies na 11 weken een aanzienlijke verbetering. Met name het aantal actieve laesies (M1, M2, M4.1) daalde met 60% wat resulteerde in een grote verbetering van de locomotie van de dieren.
  • Hoewel beide bedrijven begonnen met een andere aanpak, hebben ze beide de meeste verbetering laten zien in de eerste 11 weken van het onderzoek. Hieruit kunnen we concluderen dat een terugkerende behandeling (2 opeenvolgende dagen per week) zorgt voor een positieve impact op de prevalentie van Mortellaro. Het toont ook aan dat een consequente aanpak, bestaande uit een wekelijkse groepsbehandeling en het tijdig inzetten van een individuele behandeling, het oplaaien van actieve laesies voorkomt. Daarom is structurele behandeling de sleutel in de strijd tegen Mortellaro.
  • Het gebruik van Exolium® Hoofmix als product voor het voetbad is even effectief als het gebruik van formaline en/of zinksulfaat.
  • Om het aantal actieve laesies te minimaliseren, is het belangrijk dat ‘chronisch’ geïnfecteerde dieren elke 11-12 weken worden behandeld om de kans op kruisbesmetting te voorkomen.
  • Het elimineren van Mortellaro in een koppel melkkoeien is moeilijk te realiseren. Beide proefbedrijven bereikten echter een soort endemisch stadium met een hoog percentage koeien met chronische laesies (M4). Uit oogpunt van dierenwelzijn is dit acceptabel, aangezien chronische laesies minder pijnlijk zijn en geen invloed hebben op de locomotie en technische resultaten.
Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //