Inzet van Nutriforte® Vivace levert 3 cent per vleeskuiken extra op

 In Tips

Inzet van Nutriforte® Vivace levert 3 cent per vleeskuiken extra op

Jonge kuikens staan onder grote druk om te presteren. Deze dieren kunnen extra ondersteuning gebruiken tijdens de productiefase. Nutriforte® Vivace is geschikt voor langdurig gebruik, ter aanvulling van bouwstoffen en het stimuleren van het natuurlijke afweersysteem. Nutriforte® Vivace ondersteunt het dier door gemakkelijk toegankelijke mineralen, aminozuren, vitaminen en organische zuren beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen de dieren beter omgaan met suboptimale omstandigheden wanneer de behoefte aan voedingsstoffen hoger is. Ook heeft Nutriforte® Vivace een positief effect op de groei, voederconversie en verlaagt het .

Proefopzet

Tijdens een veldproef op een vleeskuikenbedrijf in Nederland met traaggroeiende kuikens zijn er gedurende 5 rondes proeven gedaan met Nutriforte® Vivace. Tijdens de verschillende proeven hebben een aantal stallen geen Nutriforte® Vivace gehad en een aantal stallen wel. Stal 1 heeft gedurende alle rondes Nutriforte® Vivace gehad. In de resultaten is het gemiddelde van de 5 proeven samengevat. De proefperiode was van december 2019 tot november 2020.

Resultaten

Tabel 1. Gemiddelde voederconversie

 
Tabel 2. Gemiddelde kg kip geleverd               Tabel 3. Gemiddeld aantal dagen tot aan slacht

 

Tabel 4. Euro’s per kilo kip geleverd

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat de voederconversies van de stallen waarbij Nutriforte® Vivace ingezet is lager zijn dan de stallen waarbij geen Nutriforte® Vivace ingezet werd.Het verschil is het grootst bij stal 4 en 5. Het verschil in voederconversie tussen stal 4 en 5 is 0,05. Dit is ook zichtbaar in het financiele overzicht.

Het aantal kilo’s geleverde kip verschilt ook per stal. Een bijkomend voordeel van Nutriforte® Vivace is dat proefstallen 2, 4, en 5 meer kg’s kip afleverden dan de controlestallen. Enkel stal 3 is hierin een uitzondering.

In tabel 4 is duidelijk te zien dat de dieren die Nutriforte® Vivace hebben gehad een hogere winst leveren per kilo afgeleverde kip dan de dieren die geen Nutriforte® Vivace hebben gehad.  Belangrijk is natuurlijk de winst per kilo afgeleverde kip deze extra winst bedraagt 3 cent per vleeskuiken.

Discussie

De verschillende ingrediënten uit Nutriforte® Vivace hebben een positief effect op de groei en voederconversie van de kuikens. De organische zuren uit Nutriforte® Vivace zorgen ervoor dat de voedingsstoffen uit het voer beter opgenomen worden door de darmen. De organische zuren zorgen voor een lagere pH waarde in de maag waardoor de vertering gestimuleerd wordt. De eiwitten uit het voer worden hierdoor in kleinere stukjes aminozuren geknipt door de pepsine in de maag, waarna ze in de darmen opgenomen worden in het lichaam. Deze aminozuren worden in de darmen opgenomen en zijn de bouwstenen voor het lichaam. De aminozuren uit Nutriforte® Vivace zorgen voor een betere groei.

Doordat Nutriforte® Vivace ingezet wordt rondom de Gumboro vaccinatie ondersteunt het de kip tijdens een kritische periode. De Gumboro vaccinatie zorgt ervoor dat er afgezwakte ziektekiemen in het dier komen zodat deze weerstand tegen deze ziekte op kan bouwen. Deze periode zorgt ervoor dat het dier energie moet steken in het opbouwen van de weerstand. De mineralen uit Nutriforte® Vivace zorgen ervoor dat deze periode geen problemen worden veroorzaakt. Het koperchelaten zorgen ervoor dat de bacteriën in de darmen aangevochten worden en zink stimuleert de darmgezondheid. Beide mineralen zijn onmisbaar in deze periode.

Nutriforte® Vivace is een product dat gedurende periodes van stress, verminderde weerstand, rondom vaccinaties en voeromschakelingen ingezet kan worden voor korte maar ook langdurige ondersteuning.

 

Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //