(Te)droge kuilen kosten melk

 In Tips

(Te)droge kuilen kosten melk

Op 13 november meldde het blad ‘Melkvee’: “Hoog droge stof gehalte in geoogste maïs in Brabant en Achterhoek”. Gemiddeld in Brabant 40,3˚C en in de Achterhoek 41˚C. Hier zijn veel kuilen onder  die tussen de voerbeurten op het snijvlak gemakkelijk opwarmen door broei.

In 2016 heeft Kanters daar ervaring mee opgedaan middels een onderzoek in samenwerking met HAS Den Bosch. Op een bedrijf met 2 melkrobots konden we 2 groepen koeien vergelijken, willekeurig verdeeld, doordat even nummers de ene groep en oneven nummers de andere groep vormden. Bij de proef groep werd in de voermengwagen 1,5L Nutripreserve Basic toegevoegd, een op m.n. Mierenzuur gebaseerde broeiremmer. De controle groep kreeg geen broeiremmer in het rantsoen. De proefperiode liep van oktober tot de jaarwisseling, 11 weken. De omgevingstemperatuur was gemiddeld 8˚C. Best wel koud en geen temperatuur waarbij je resultaat verwacht van een broeiremmer.

Gedurende de periode werd wekelijks de temperatuur van het snijvlak van de kuil op 8 punten zo’n 15 cm diep gemeten. Zowel de graskuil in hetzelfde jaar geoogst, als de maïskuil van september dat jaar bleven warm gedurende de hele periode. De graskuil over alle punten gemiddeld 25,4˚C! De maïs kuil leverde een zelfde beeld. Gemiddeld over de hele periode 24˚C. Weliswaar meer dalend dan de graskuil, maar toch in de laatste meetweek nog 19,9˚C, bij een omgevingstemperatuur van 5,4˚C.

Beide kuilen waren droog >40% DS. Nattere kuilen die tot rust gekomen zijn laten een temperatuur zien van zo’n 13-16˚C.

Gedurende de proef periode zagen we niet direct een resultaat. Natuurlijk niet, want oudmelkse koeien worden droog staande koeien en er kalven koeien af, die als nieuw melkte koe een van beide groepen in gaan. Daarom hebben we alleen de productie gegevens geanalyseerd van de koeien die de hele proefperiode in een van beide groepen zaten.

Het resultaat was verbazingwekkend positief. Met het klimmen van de lactatiedagen daalt de productie, maar de proefgroep, die Nutripreserve Basic in het rantsoen kreeg, daalde gemiddeld 0,9 kg melk per dag minder met verbeterde gehalten. Waar de gehalten in de controle groep iets daalden, stegen ze bij de proefgroep, waardoor er een verschil in het voordeel van de proefgroep was: Eiwit +0,13% en Vet +0,24%.

Financieel:          Meeropbrengst melk per 100 mk (bij €34,- per 100kg)                  €30,60/dag

De Nutripreserve Basic kost per 100 mk (4000 kg ruwvoer)         €10,80/dag

Positief saldo per 100mk per dag                                                         €19,80/dag

 

Vanwege de droge zomer met vaak droge graskuilen en het jongste bericht over de droge maïskuilen, kunnen deze resultaten heel goed ook op uw bedrijf van toepassing zijn.

Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //