Zuren: de één is niet de andere, maar wat is het verschil?

 In Tips

Zuren: de één is niet de andere, maar wat is het verschil?

Historisch gezien worden organische zuren ingezet ter conservering van voedsel, in diervoeder ter  bescherming tegen microbiële achteruitgang en de groei van gisten en schimmels. Tegenwoordig zijn organische zuren in allerlei vormen en samenstellingen beschikbaar in de diervoederindustrie. Naast conservering van het voer is de ondersteuning van de darmgezondheid een belangrijk doel geworden. De keuze aan organische zuren is overweldigend maar wat is het verschil tussen die zure mengsels?

 

Effect van pH op microbioom
De aandacht voor darmgezondheid in tijdschriften en wetenschappelijk onderzoek is enorm gegroeid. In feite is darmgezondheid een noodzaak om een ​​significante vermindering van antibiotica gebruik te bereiken. De rol van darmbacteriën gaat verder dan de fermentatie van voedingsstoffen. Steeds meer onderzoeken ontrafelen de complexe interactie tussen bacteriën en het immuunsysteem van de gastheer waarin ze leven.

Welke microbiële organismen er in de darm leven, zogenaamde microbioom, wordt beïnvloed door meerdere factoren. Een belangrijke factor is de pH van de inhoud van het darmkanaal. Bacteriën verschillen in hun tolerantie voor een lage pH.  Salmonella is bijvoorbeeld minder zuur tolerant in vergelijking met Lactobacillus soorten. Met andere woorden, als organische zuren mengsels de pH beïnvloeden, dan beïnvloeden ze ook de samenstelling van het microbioom.

Sterke en zwakke zuren
Organische zuren verschillen in hun aanzurend vermogen. Dit heeft direct gevolg op hun gedrag in het maagdarmstelsel. Sterke zuren geven ‘graag’ hun H+ molecuul weg waardoor ze  hun omgeving aanzuren. Dit gebeurd deels in het water waaraan ze zijn toegevoegd en deels in de maag.  Zwakke zuren daarentegen behouden een deel van hun H+ moleculen waardoor ze nog actief kunnen aanzuren in het eerste deel van de dunne darm. Een samengesteld organische zurenmengsel is erop gericht zowel in het water, de maag én in de darm een effect te hebben.

Gebufferde en ongebufferde zuren
Er is ook een verschil tussen gebufferde organische zuren en ongebufferde organische zuren. De ongebufferde organische zuren zijn sterker geneigd om te dissociëren in vergelijking tot gebufferde zuren. Het uiteindelijk aanzurend vermogen is gelijk maar gebufferde zuren zullen deels pas na de maag inactiveren (= dissociëren) en hierdoor de pH in het eerste deel van de darm beïnvloeden.

Smaak
Ieder organisch zuur heeft zijn eigen smaak. Dit is mogelijk een verklaring voor het feit dat hoewel de meeste zurenfabrikanten een advies dosering geven van een pH=3.5 tot 4, andere fabrikanten adviseren de pH niet lager dan 5 te laten zakken. Hoewel smakelijkheid natuurlijk heel belangrijk is, is kans op bacteriële vervuiling van water met organische zuren beduidend minder als de pH lager is dan 4.

Kanters en organische zuren
De bovengenoemde verschillen tussen organische zuren is incompleet. Het voert te ver om alle verschillen hier uit te leggen. In de afgelopen 35 jaar heeft Kanters zich gespecialiseerd in het gebruik van organische zuren om de gezondheid en productie van dieren te ondersteunen.  Voor iedere specifieke situatie (waterkwaliteit, diersoort, leeftijd, houderijsysteem, etc) is een specifiek zurenmengsel het meest geschikt. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0499-425 600 of stuur een e-mail naar info@kanters.nl.

Recente berichten
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //